Để đảm bảo sức khỏe răng miệng và ít tốn kém nhất,bạn nên khám răng định kỳ 6 tháng 1 lần
    Lưu ý: chủ nhật không nhận lịch hẹn.