Công ty cổ phần Nụ Cười AI cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Qúy khách hàng.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại nha khoa, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, họ tên, số điện thoại liên lạc…). Mọi thông tin đăng ký phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Công  ty cổ phần Nụ Cười AI miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin do khách hàng khai báo.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Công ty cổ phần Nụ Cười AI sử dụng thông tin của Qúy khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp dịch vụ đến Qúy khách hàng.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Qúy khách hàng và nha khoa.
  • Liên lạc và chăm sóc Qúy khách hàng trong và sau thời gian Qúy khách sử dụng dịch vụ.
  • Gửi thông tin các chương trình khuyến mãi, hậu mãi.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty cổ phần Nụ Cười AI cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Công ty cổ phần Nụ Cười AI khuyến cáo Quý khách hàng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của Quý khách hàng và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, Quý khách hàng nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.