ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Chào mừng bạn đến với website aismile.com.vn

Cảm ơn bạn đã quan tâm và sử dụng website aismile.com.vn. Bằng việc sử dụng website aismile.com.vn, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây. Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ phù hợp trên website aismile.com.vn. Vui lòng đọc các chính sách bên dưới để nắm rõ các điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Website của chúng tôi không cung cấp bất kỳ lời khuyên y tế nào.

Bảo mật dành cho trẻ em

Website aismile.com.vn không nhằm mục đích thu hút trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi bảo vệ sự riêng tư của trẻ em và không thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi.

Trách nhiệm pháp lý của AI Smile và bên cấp phép

Trách nhiệm khi gặp phải bất kỳ nguy cơ nào do sử dụng website và nội dung của AI Smile thuộc về người sử dụng website, không liên quan đến AI Smile.

Những thông tin tại website aismile.com.vn được truyền qua trung gian nằm ngoài tầm kiểm soát và quyền hạn của AI Smile và các nhà cung cấp. Do đó, AI Smile không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ, gián đoạn, hư hỏng, thất bại của bất kỳ dữ liệu hay thông tin nào trong quá trình sử dụng website aismile.com.vn.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, AI Smile cung cấp nguyên trạng website và nội dung trên website. AI Smile, người cấp phép và nhà cung cấp từ chối bảo đảm và chứng thực, bao gồm bảo đảm thương mại cho bên thứ ba, rằng quyền lợi của bên thứ ba không bị vi phạm và sự phù hợp với mục đích cụ thể theo quy định của pháp luật. AI Smile, bên cấp phép và nhà cung cấp không bảo đảm các điều sau:

Độ chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ, sự kịp thời của nội dung, phần mềm, văn bản, đồ họa, các liên kết hoặc thông tin liên lạc được cung cấp trên hoặc thông qua việc sử dụng các website của AI Smile.
Việc tuân thủ bất cứ quy định nào của nhà nước về yêu cầu tiết lộ thông tin của các sản phẩm thuốc kê theo toa hay việc chấp thuận hoặc tuân thủ các quy định của nhà nước đối với các công cụ phần mềm liên quan đến nội dung trên website của AI Smile.

Trang web của chúng tôi không cung cấp bất cứ lời khuyên y tế nào

Toàn bộ nội dung thuộc website aismile.com.vn bao gồm: văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin thu được từ người cấp phép của AI Smile và các tài liệu khác chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Những thông tin này không thể thay thế cho ý kiến, chẩn đoán và phương pháp chữa trị của các bác sĩ, chuyên gia y tế. Vậy nên, chúng tôi khuyến khích bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ và các chuyên gia đáng tin cậy khi tìm hiểu về các dịch vụ.

Trong trường hợp cần cấp cứu y tế, hãy liên hệ ngay cho bác sĩ hoặc 115. Chúng tôi không khuyến khích bạn phụ thuộc vào những thông tin được cung cấp trên website aismile.com.vn. Mọi vấn đề xảy ra khi phụ thuộc vào thông tin cung cấp bởi AI Smile, cán bộ công nhân viên của AI Smile, những cá nhân AI Smile mời hợp tác cung cấp nội dung và khách vãng lai đóng góp nội dung trên AI Smile không liên quan tới AI Smile, mà là trách nhiệm của cá nhân áp dụng các thông tin trên.

Nội dung liên quan tới sức khỏe và y tế trên website của AI Smile có thể chứa các nội dung liên quan tới các vấn đề giới tính và tính dục. Nếu cá nhân sử dụng website cảm thấy bị khó chịu hay xúc phạm bởi các nội dung này, cá nhân có thể dừng việc sử dụng website.

Quyền hạn

Bạn đồng ý rằng thẩm quyền phân xử bất kỳ tranh chấp hay vấn đề nào với AI Smile hoặc website của AI Smile là của tòa án nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bạn cũng đồng ý và chấp nhận thẩm quyền cá nhân tại tòa án của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nếu có liên quan tới bất kỳ tranh chấp nào, bao gồm khiếu nại liên quan đến AI Smile hoặc các chi nhánh, công ty con, nhân viên, nhà thầu, cấp trên, ban giám đốc, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi.

Các điều khoản và điều kiện này được chi phối bởi pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà không quan tâm đến xung đột điều luật của pháp luật nước này. Nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền xét xử cho rằng điều khoản của các điều khoản và điều kiện không hợp lệ, việc vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các điều khoản và điều kiện và các điều khoản còn lại này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. Không từ bỏ bất kỳ các điều khoản và điều kiện này được coi là từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hay bất kỳ điều khoản hay điều kiện khác.